Bài viếtnhà dân dụng kết cấu thép tuyệt vời muốn bàn luận cùng bạn những ý kiến của tôinhà khung thép dân dụng


Khi bản vẽ thi công nhà xưởng bằng chất liệu khung thép đã đạt, việc chuẩn bị những nguyên vật liệu để xây dựng nhà xưởng bằng khung thép hay nhà khung thép dân dụng cũng đã hoàn tất sẽ tiến hành lắp dựng nhà xưởng khung thép tiền chế. Khi lắp dựng nhà xưởng khung thép các đơn vị thi công cần không được quên những vấn đề sau:

Bước lắp đặt hệ dầm xem them kèo đầu tiên trong quy trình thi công nhà khung thép
1. Cần lắp đặt tổ hợp nối các dầm RF1-1 và RF1-2 trên mặt nền.
Cách lắp đặt: dùng dây đai quấn quanh cấu kiện ở 2 điểm cách đầu mút cấu kiện khoảng 1/4 chiều dài, cạnh bát xà gồ; sau đó tiến hành bắt giằng tạm thời và giằng chống xà gồ vào dầm kèo. Quý độc giả hãy tham khảo thêm những bài viết sau của sàn nhẹ Linh Anh để biết cách cơi nới nhà thiết kế lại hay bản vẽ khung thang máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *